Lokalizator

49° 43' 44" N   20° 40' 52" E

Dodaj do...

Most Stacha

Most Stacha jest rekordową kamienną budowlą znajdującą się w Znamirowicach, w województwie małopolskim, nad Jeziorem Rożnowskim.

Most został wzniesiony nad głębokim jarem w latach 70-tych XX wieku. Most i drogę budował własnoręcznie jeden człowiek - Pan Jan Stach (ur.1918 roku), który podkreśla również wkład swojej żony w sukces końcowy.

Panoramy

panoramy - Most Stacha
panoramy - Most Stacha
panoramy - Most Stacha
panoramy - Most Stacha