Lokalizator

49° 47' 47" N   20° 38' 43" E

Dodaj do...

Zamek Tropsztyn

Na lewym zachodnim brzegu Dunajca na stromym wzgórzu 429 m n.p.m. które obecnie tworzy cypel jeziora Czchnowskiego wznosi się zamek Tropsztyn.

Strzegł on tzw. Bramy Sądeckiej przez którą kiedyś z Polski na Górne Węgry czyli Słowację wiodły dwa ważne szlaki handlowe: wodny i lądowy.

Tropsztyn od początku spełniał rolę prywatnej warowni której właściciele często samowolnie próbowali przejmować kontrolę nad owym szlakami.

Panoramy

panoramy - Zamek Tropsztyn
panoramy - Zamek Tropsztyn
panoramy - Zamek Tropsztyn
panoramy - Zamek Tropsztyn
panoramy - Zamek Tropsztyn
panoramy - Zamek Tropsztyn
panoramy - Zamek Tropsztyn
panoramy - Zamek Tropsztyn
panoramy - Zamek Tropsztyn
panoramy - Zamek Tropsztyn