Lokalizator

50° 48' 43" N   19° 5' 50" E

Dodaj do...

Klasztor oo. Paulinów na Jasnej Górze

Nazwa Jasna Góra została nadana klasztorowi przez węgierskich paulinów na pamiątkę macierzystego klasztoru św. Wawrzyńca na Jasnej Górze w Budzie. Wzięła się stąd, że klasztor znajduje się na jasnym wapiennym wzgórzu położonym 293 m n.p.m.

Panoramy

panoramy - Brama Matki Boskiej Królowej Polski
panoramy - Przed Kaplicą Jabłonowskich
panoramy - Bastion Królewski - Pomnik Augustyna Kordeckiego
panoramy - Bastion Królewski (bastion Potockich) - ołtarz przed szczytem
panoramy - Widok na drogę krzyżową
panoramy - Bastion Morsztynów
panoramy - Dziedziniec gospodarczy
panoramy - Brama Jana Pawła II (brama wjazdowa)