Lokalizator

50° 26' 15" N   18° 57' 4" E

Dodaj do...

Mauzoleum książąt von Donnersmarck

wirtualne wycieczki - Mauzoleum książąt von Donnersmarck W parku w Świerklancu znajduje się kościółek z mauzoleum rodzinnym. Kościółek i mauzoleum zostały wzniesione w latach 1895 - 1897 - na wzór berlińskiego Monbijou wg projektu znanego ówcześnie architekta Juliusa Raschdorffa z Pszczyny. Ewangielicka świątynia przeznaczona była dla urzędników hrabiego Donnersmarcka. Mauzoleum połączone jest z kościołem krużgankiem o bogato zdobionych łukach i filarach.

Kaplica grobowa zbudowana jest na planie krzyża otoczona kutym metalowym ogrodzeniem. Pochowany był tutaj między innymi książe Guido. W 1945 roku zarówno kościół, jak i mauzoleum zostały zniszczone i splądrowane. Odbudowano je i konsekrowano w 1957 roku, a w 1959 roku wydano zakaz odprawiania tam nabożeństw. Wyremontowany w latach 1980 - 1983. Obecnie filia rzymsko - katolickiej parafii w Świerklańcu.

Panoramy

panoramy - Wejście do kaplicy grobowej
panoramy - Krużganek
panoramy - Dziedziniec mauzoleum
panoramy - Wnętrze kościółka
panoramy - Widok z zewnątrz
panoramy - Wejście do kościółka