Lokalizator

50° 8' 35" N   19° 24' 16" E

Dodaj do...

Kościół św. Mikołaja

wirtualne wycieczki - Kościół św. Mikołaja Parafia św. Mikołaja została wymieniona po raz pierwszy w wykazie dziesięciny papieskiej z lat 1325-1327. Jednak jej powstanie trzeba przesunąć do XIII wieku, kiedy z kapelanii tworzono parafie. Parafia początkowo należała do dekanatu oświęcimskiego, a od 1340 do dekanatu nowogórskiego. Pierwszy kościół był prawdopodobnie drewniany. O murowanym kościele pisał już Jan Długosz, ale nie przekazał kto i kiedy go wybudował. Możliwe, że kościół postawiono w 1429. W połowie XVI wieku do gotyckiego prezbiterium i nawy dobudowano południową kaplicę (nieznany fundator), a w wieku XVII od strony północnej postawiono kaplicę św. Stanisława (fundator Andrzej Samuel z Dębian Dębski, kasztelan biecki). Pod kościołem znajdują się cztery podziemia, w których chowano wybitnych mieszczan m. in. Jana Wartałę Watralskiego i Franciszka Wolnego.

W 1598 kościół był murowany, posiadał cztery ołtarze (św. Mikołaja, Matki Bożej, św. Anny i Bożego Ciała), chrzcielnicę, tabernakulum oraz chorągiew i latarnie, które noszono przed kapłanem udającym się do chorego. W murze znajdowały się cztery furtki, w zachodniej części dziedzińca kościelnego znajdowała się kaplica św. Rocha oraz drewniana dzwonnica z trzema dzwonami. Przy kościele znajdował się cmentarz, szpital i szkoła parafialna. Kościół św. Mikołaja płonął trzykrotnie (1646, 1726, 1748). Dzisiejszy kształt nadano kościołowi w latach 1912-1914. Z dawnego kościoła pozostało prezbiterium i kaplica św. Stanisława. Obecnie w prezbiterium znajduje się ołtarz z 1882 z barokowymi figurami z Kościoła Mariackiego w Krakowie. Do parafii należało miasto Chrzanów, w XVI wieku dołączono Góry Luszowskie i młynarzy z Sierszy, a w XVIII wieku wieś Kąty.

Panoramy

panoramy - Kościół pw. św. Mikołaja w Chrzanowie
panoramy - Nawa
panoramy - Ołtarz boczny
panoramy - Prezbiterium