Lokalizator

49° 41' 12" N   19° 11' 55" E

Dodaj do...

Jesień w parku pałacowym w Żywcu

wirtualne wycieczki - Jesień w parku pałacowym w Żywcu Park Zamkowy z Żywcu to dawny ogród zamkowy o powierzchni około 26 ha.

Został założony w stylu włoskim. Składał się na początku z dwóch części. Pierwsza złozona była z kwater, a druga - z regularnie posadzonego drzewostanu. Przez pierwszy zespół przebiega kanał, który powstał w drugiej połowie XVIII wieku. Z tego też okresu pochodzi altana zbudowana w formie Domku Chińskiego, z uwidocznionym ponad dachem herbem Wielopolskich - Starykoń. Domek jest pozostałością dawnej architektury ogrodowej. Jest to dwukondygnacyjny domek murowany na rzucie ośmioboku.

Na przełomie XIX i XX wieku park o układzie geometrycznym został przekomponowany w duchu angielskich założeń krajobrazowych, wtedy to wspomniany Domek Chiński znalazł się na wyspie. W latach 1930-1936 wprowadzono nowe elementy dekoracyjne, które projektowała Angielka Brenda Colvin, a realizowała ogrodniczka Kit Beckh. Na osi głównej Pałacu powstała polana widokowa, założono okrągły basen z fontanną, pergole oraz półkoliste rozarium. Drewniane mostki nad kanałami zastąpiono kamiennymi, a na dziedzińcu zewnętrznym między Pałacem Habsburgów, a Starym Zamkiem wybudowano ozdobną, kutą z żelaza studnię, którą wykonał rzemieślnik żywiecki Julian Rybarski.

W 2009 roku zarówno park jak i Pałac Habsburgów przeszły gruntowną rewitalizację.

Żródło: wikipedia.org

Panoramy

panoramy - Jesień w parku 1
panoramy - Jesień w parku 2
panoramy - Jesień w parku 3
panoramy - Jesień w parku 4
panoramy - Jesień w parku 5
panoramy - Jesień w parku 6
panoramy - Jesień w parku 7
panoramy - Jesień w parku 8
panoramy - Jesień w parku 9
panoramy - jesień w parku 10