Lokalizator

50° 27' 27" N   18° 30' 3" E

Dodaj do...

Zamek w Toszku

Gród w Toszku powstał prawdopodobnie w X wieku. W tym okresie był tu już gród drewniano-ziemny. W XII wieku utworzono tu kasztelanię, co poświadczają wzmianki z 1222 roku i późniejsze wymieniające trzech kasztelanów: Jakuba, Jaksę i Zwigora.

Murowany zamek powstał na przełomie XIV i XV wieku, kiedy wzniesiono mury obwodowe otaczając nieregularnie dość znaczny obszar plateau wzgórza. Od północy i zachodu biegły prostopadłe do siebie odcinki muru, a od południa i wschodu dziedziniec zamknięty był murem biegnącym po łuku. Wjazd prowadził od wschodu, gdzie przekopana była fosa a nad nią przerzucony most. Brama umieszczona została w wysuniętym znacznie w stronę fosy przedbramiu. Pozostałe zabudowania były wtedy prawdopodobnie drewniane.

Zamek przez pewien czas był siedzibą książąt piastowskich z linii opolskiej, którzy rządzili stąd udzielnym księstwem.

W czasie najazdu husytów zamek został uszkodzony w 1429 roku, ale remontu doczekał się dopiero w drugiej połowie XV wieku, kiedy należał do księcia oświęcimskiego Przemysława.

W XVI wieku był własnością Habsburgów a potem Redernów.

W 1570 roku wybuchł na zamku pożar, który znacznie zniszczył zabudowania. Redernowie podjęli się rozbudowy założenia w stylu renesansowym. Powstał wtedy sąsiadujący z wjazdem bramnym od południa dom mieszkalny z dwiema cylindrycznymi basztami. W miejscu dawnego wjazdu wzniesiono nowy budynek z sienią wjazdową. Wjazd dodatkowo umocniono niewielkim podzamczem otoczonym murem z czterema bastejami - dwoma na narożach i dwoma przy nowej bramie wjazdowej.

Kiedy w XVII wieku Toszek przeszedł w posiadanie rodziny Colonnów rozbudowali oni w latach 1650-1666 rezydencję Redernów. Od zewnątrz dostawili oni do murów zamkowych od zachodu budynek mieszkalny, a od południa stajnie zamkowe. Nowy budynek na narożach od strony dziedzińca posiadał kwadratowe czterokondygnacjowe wieże, z których jedna przetrwała do dziś. Również do budynku bramnego dostawiono dwie wieże. Do jednej z bastei przy wjeździe na podzamcze został dobudowany niewielki budynek mieszczący odtąd mieszkanie burgrabiego.

Po śmierci hrabiego Colonny zamek i dobra toszecko-pyskowickie nabył Fryderyk Wilhelm hrabia Posadowski. W końcu XVIII wieku właścicielem zamku został Adolph baron von Eichendorff, ojciec Józefa, znanego poety epoki romantyzmu.

Ostatnimi prywtanymi właścicielami zamku byli przedstawiciele rodu von Gaschin. Dnia 29 marca 1811 roku wybuchł na nim pożar, który doszczętnie strawił zabudowania. Po pożarze zamek został całkowicie opuszczony, a właściciele przenieśli się do "dworu dolnego". Przez ponad 100 lat pozostałości po zamku niszczały, w 1927 roku pierwsze badania architektoniczne podjął Bodo von Ebhardt, jednak dopiero po drugiej wojnie światowej w latach 1956-1963 część budynków odremontowano, a pozostałe mury zabezpieczono jako trwałą ruinę.

Tekst ze strony Urzędu Miejskiego w Toszku

Zamek w internecie:
http://www.toszek.pl
http://www.zamek.toszek.pl

Panoramy

panoramy - Brama wjazdowa
panoramy - Przed zamkiem
panoramy - Brama wjazdowa od strony zamku
panoramy - Ogródek letni kawiarni zamkowej
panoramy - Mury
panoramy - Dziedziniec
panoramy - Dziedziniec