Lokalizator

49° 26' 5" N   20° 18' 47" E

Dodaj do...

Zamek Czorsztyn

Trasa zwiedzania wiedzie z dziedzińca zamku dolnego, okolonego resztkami murów obwodowych, przez sień Baszty Baranowskiego do pomieszczeń zamku średniego. Z zamku średniego, po obejrzeniu kilku reliktów archeologicznych, XVI-wieczną klatką schodową turyści przechodzą na zamek górny. Otwiera się wspaniały widok na Jezioro Czorsztyńskie, zamknięte wałem zapory.

Na prawo od zapory bieleje zamek Niedzicki i osiedle Niedzica-Zamek. Horyzont zamykają Pieniny Spiskie i Tatry.

Panoramy

panoramy - zamek Czorsztyn
panoramy - zamek Czorsztyn
panoramy - zamek Czorsztyn
panoramy - zamek Czorsztyn
panoramy - zamek Czorsztyn