Lokalizator

49° 52' 41" N   20° 27' 10" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Kraków znajduje się w odległości 60km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Rezerwat Kamień Grzyb

Rezerwat przyrody Kamień Grzyb- rezerwat przyrody nieożywionej we wsi Połom Duży
Położony jest na północnym stoku wzgórza Bukowiec na wysokości 380 m n.p.m w zagłębieniu terenu powstałym w wyniku erozji.

Należy do obszaru Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego.

Rezerwat został utworzony dla zachowania fragmentu buczyny karpackiej oraz pomnika przyrody nieożywionej - skały z piaskowca istebniańskiego o kształcie grzyba, wysokości 7 m, obwodzie czapy 26 m i obwodzie trzonu 17 m.

W rzeczywistości obiekt składa się z dwóch skał – druga to duży oderwany głaz, częściowo zagłębiony w podłożu.
Kamień Grzyb powstał z tzw. fliszu karpackiego – osadu żwiru, piasku i mułu na dnie morza, przynoszonego przez rzeki.
Było to ponad 60 mln lat temu.

Panoramy

panoramy - Rezerwat przyrody Kamień Grzyb
panoramy - Rezerwat przyrody Kamień Grzyb
panoramy - Rezerwat przyrody Kamień Grzyb