Lokalizator

49° 48' 47" N   21° 21' 2" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Tarnów znajduje się w odległości 45km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Liwocz

Liwocz (dawniej Lewocz) – najwyższe wzniesienie na Pogórzu Ciężkowickim, wznoszące się na 562 m n.p.m. Góra ta porośnięta jest lasem mieszanym z przewagą lasu iglastego oraz buczyną karpacką. Z platformy widokowej znajdującej się na jego wierzchołku rozciąga się widok na dolinę Wisłoki oraz na miasto Jasło.

Istnieje wiele legend i podań mówiących o tej tajemniczej górze. Podobno niegdyś istniało tam miasto starsze od Biecza. Kiedy powstał Biecz, oba miasta połączono tunelem i tym tunelem uciekła przed Tatarami królowa Jadwiga. Miasteczko na Liwoczu zapadło się pod ziemię wraz z wojskiem, które go broniło. Wojsko to ponoć śpi w korytarzach za żelaznymi drzwiami i ma wstać w razie zagrożenia tutejszych ziem. Kolejne podanie mówi, że Liwocz to wygasły wulkan.

Liwocz mógł być świętym miejscem Pogan. Pasmo Liwocza i Brzanki wchodziło w skład państwa Wiślan (IX wiek). Świadczy o tym fakt istnienia wielkiego grodu z tzw. wiślańskich w miejscowości Trzcinica.

źródło: wikipedia.pl

Panoramy

panoramy - Panorama Jasła
panoramy - Widok z tarasu na pasma Beskidu Niskiego
panoramy - Krzyż na górze Liwocz