Lokalizator

53° 42' 24" N   18° 10' 18" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Chojnice znajduje się w odległości 68km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Kościół św. Katarzyny w Śliwicach

Historia Śliwic sięga przypuszczalnie przełomu XII i XIII wieku i być może w tym okresie powstała tutaj parafia. Brak źródeł nie pozwala nam odtworzyć dokładnej ilości osad należących do tej parafii w XIII wieku. Pierwsze wzmiankowane siedliska to Osówek i Łążek, a w roku 1597 znane są Śliwiczki i Lińsk. Większa część innych wiosek powstała dopiero później przez wykarczowanie lasów. O wyposażeniu parafii wzmiankują książki czynszowe z 1415 roku w ten sposób: „Sleybitz hat 50 huben, davon hat der schulze, 4 frey und der pfarrer 4” (Śliwice mają 50 włók z tych sołtys 4 wolne i proboszcz). Pierwszy kościół parafialny pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach ufundowali i wybudowali być może książęta pomorscy, ponieważ Śliwice były ich własnością rodową. Z uwagi na dostatek drewna w lasach książęcych kościół wzniesiono drewniany z krytą strzechą. Przylegała do niego dzwonnica, w której wisiał duży dzwon ulany przez Berenta Bauschke z Gdańska. Stał on w tym samym miejscu, gdzie obecny kościół katolicki. Parafia śliwicka należała aż do 1583 roku do dekanatu starogardzkiego, potem została przyłączona do dekanatu i starostwa świeckiego.

W 1309 roku Pomorze przeszło we władanie Krzyżaków. Z tego okresu też pochodzą pierwsze dokumenty źródłowe o Śliwicach, a mianowicie w dokumencie z 1339 roku jest mowa o nadaniu prawa magdeburskiego, co wiązało się z karczowaniem okolicznych lasów w celu powiększenia obszaru pod uprawę roli i z przejściem na gospodarkę towarowo-czynszową. Wieś ta administracyjnie podlegała komturstwu w Tucholi. Po wojnie trzynastoletniej (1454-1466) ziemie te powróciły do Królestwa Polskiego.

W 1618 roku w miejsce małego kościoła wzniesiono nową, ale bardziej okazałą świątynię przypominającą swoim kształtem rotundę. Bogate wyposażenie wyróżniało śliwicki dom Boży wśród kościołów wiejskich w Prusach Królewskich pod koniec pierwszej połowy XVIII wieku Murowany kościół w Śliwicach został zbudowany dopiero w 1830 roku, a jego konsekracja nastąpiła 10 października tego też roku. Ta świątynia zbudowana z cegieł i kamienia, neogotycka z elementami klasycystycznymi, jednonawowa i z kwadratową wieżą krytą siodłowym dachem, rozbudowana została w 1902 roku (kosztem 120 tys. marek).

źródło: www.bloch.kgb.pl

Panoramy

panoramy - Kościół p. w. św. Katarzyny w Śliwicach
panoramy - Nawa główna
panoramy - Pieta