Lokalizator

50° 29' 32" N   18° 55' 21" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Zabrze znajduje się w odległości 23km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Kościół Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim

Kościół drewniany Miasteczkowianie wybudowali w 1666 r. W XVIII w. kościół przebudowano; m.in ustawiono boczny ołtarz "z Obrazem N.M.Panny Bolesnej, Łaskami Słynący, do której lud tak z Cesarskiej, jak i też Polskiej Strony szczególniejsze ma nabożeństwo". Kościół restaurowany był w latach 1927-28 oraz 1964-66.

Murowany kościół pw. Wniebowzięcia NMP wzniesiono w latach 1905-08. 5 listopada 1908 r. kościół ten został poświęcony, a 18 września 1966 r. konsekrowany.

Projekt świątyni wykonał pow. ins. bud. Hudemann. 3 września 1905r. poświęcenia kamienia węgielnego dokonał ks. dziekan Józef Konieczko z Radzionkowa. 5 listopada 1908r. odbyła się Uroczystość Poświęcenia Nowego Kościoła. Sumę celebrował żygliński proboszcz ks. Kasper Orliński. 1 lutego 1914 r. ustanowiono samodzielną parafię. W 1935 r. kościół zelektryfikowano. W 1936 r. uzyskano przywilej dla głównego ołtarza jako Ołtarza Bractwa M.B. Siedmiobolesnej, a w rok później wprowadzono relikwie bł. Bronisławy. W 1941 r. na cele wojenne zabrano 2 największe dzwony.

Panoramy

panoramy - Kościół drewniany - ołtarz główny
panoramy - Kościół drewniany - ołtarz boczny
panoramy - Kościół drewniany - chór
panoramy - Kościół murowany - prezbiterium
panoramy - Kościół murowany - ołtarz boczny
panoramy - Kościół murowany - nawa
panoramy - Kościół drewniany i wolnostojąca dzwonnica
panoramy - Kościół murowany