Lokalizator

53° 22' 52" N   15° 15' 51" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Stargard Szczeciński znajduje się w odległości 24km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Klasztor cysterek w Marianowie

wirtualne wycieczki - Klasztor cysterek w Marianowie Początki historii wsi sięgają XIII wieku. W 1248 roku książę Barnim I ufundował klasztor cysterek nad strumieniem św. Marii. Oprócz pierwotnego uposażenia oprócz osady przyklasztornej Marianowo, z obszarem 1100 włók ziemi, z położonymi tam rzekami, lasami i jeziorami, wraz z przywilejem połowu ryb. Z biegiem czasu klasztorowi nadawano nowe wsie: Białą, Brzeziny, Czarnkowo, Lutkowo, Słowkówko, Sulino, Dalewo i Gogolewo.

Klasztor początkowo korzystał z immunitetu gospodarczego, z czasem musiał jednak przyjąć niektóre podatki na rzecz księcia i biskupa kamieńskiego. W razie najazdu zbrojnego wroga, ordynacja Bogusława X z 1523 zobowiązywała zakonnice do wystawienia sześciokonnego wozu z dziesięcioma mężczyznami uzbrojonymi w siekiery, pałki, łopaty i oskardy. Danina dla biskupa ograniczała się do przekazania 30 par rękawiczek nicianych oraz po dwie beczki piwa chociwelskiego i stargardzkiego. Funkcje przełożonych konwentu zakonnego pełniły zazwyczaj mniszki z rodów książęcych lub rycerskich.

Rycina Marianowa z Wielkiej Mapy Księstwa PomorskiegoW klasztorze przebywała szlachcianka Sydonia von Borck jako pensjonariuszka zakładu wychowawczego dla panien z rodów szlacheckich. Była postacią kontrowersyjną, skrzywdzoną przez rodzinę, która pozbawiła ja prawa do majątku rodzinnego. Została posądzona o czary i rzucenie klątwy na ród Gryfitów. Po długim procesie została skazana na ścięcie a potem spalona na stosie w 1620 roku.

Z zabudowań klasztornych najlepiej zachowały się do naszych czasów: ceglany gotycki kościół z XIII wieku pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, z dobudowaną wieżą z 1892, na której znajdują się dzwony z 1825 i 1890 roku, budynek klasztorny, przyległy do południowej ściany kościoła, fragmenty muru otaczającego dawny wirydarz i część ogrodu, w którym znajduje się dąb Sydonia pomnik przyrody.

Klasztor był kilkukrotnie rozbudowywany w XIV i XV wieku. Większość oryginalnego wyposażenia kościoła zostało zniszczone przez pożary w 1549 i 1637.

Przez wieś przebiega czerwony Szlak Hetmana Stefana Czarnieckiego ze Stargardu do Recza, oraz szlak cysterski.

źródło: pl.wikipedia.org

Panoramy

panoramy - Wnętrze kościoła
panoramy - Widok z zewnątrz
panoramy - Pokoje gościnne