Lokalizator

49° 40' 3" N   20° 57' 42" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Tarnów znajduje się w odległości 35km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Sądecki Bartnik

wirtualne wycieczki - Sądecki Bartnik Muzeum Pszczelarstwa w Stróżach istnieje od 1977 roku, a zostało założone przez Annę i Janusza Ksztelewiczów, właścicieli firmy pszczelarskiej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik". Cel tej inicjatywy, zrodzonej w dużej mierze z pasji pszczelarstwa, był jasno wytyczony - by promować tę mało znaną dziedzinę wiedzy w sposób przystępny i atrakcyjny nawet wśród tych, którzy o pszczołach wiedzą tylko tyle, że robią one miód.

W maju 2000 roku zakupili od znanego krakowskiego pszczelarza Bogdana Szymusika kolekcję uli, która stała się podstawą dzisiejszej ekspozycji muzealnej. Dzięki inicjatywie Anny i Janusza Kasztelewiczów, zbiór wspaniałych uli istnieje w całości, a Bogdan Szymusik został honorowym patronem muzeum. Właściciele "Sądeckiego Bartnika" wzbogacili kolekcję muzealną o dodatkowe zbiory, postarali się także, aby muzeum oferowało turystom inne atrakcje. W kolekcji muzeum znajduje się ponad 100 uli: kłodowych, figuralnych, snozowych, ramkowych, a także słomianych kószek.

Na szczególną uwagę zasługują: ul kłodowy - stojak dla pięciu rodzin pszczelich, zwany dla swojej rangi "Królem" i ul snozowy - Dzierżona - oba z 1822 roku i oba wpisane do rejestru zabytków. W zbiorach znajduje się także rarytas, zwłaszcza dla pszczelarzy - pierwszy ul ramowy na świecie, zwany od nazwiska konstruktora "Ulem Hubnera". Ule figuralne, zwłaszcza „Św. Ambroży” (patron pszczelarzy) i "Diabeł", bez którego nie można sobie nawet wyobrazić porządnej pasieki (w wierzeniach chronił on bowiem pszczoły i pszczelarzy od zła), budzą niekłamany zachwyt.

Panoramy

panoramy - Muzeum Pszczelarstwa w Stróżach
panoramy - Muzeum Pszczelarstwa w Stróżach
panoramy - Muzeum Pszczelarstwa w Stróżach
panoramy - Muzeum Pszczelarstwa w Stróżach
panoramy - Sądecki Bartnik