Lokalizator

50° 47' 50" N   20° 27' 36" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Kielce znajduje się w odległości 20km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Ruiny zamku w Chęcinach

wirtualne wycieczki - Ruiny zamku w Chęcinach Zamek królewski w Chęcinach pochodzi z przełomu XIII i XIV wieku. Upadek jego nastąpił w 17 wieku. Dziś jest malowniczą ruiną górującą nad okolicą. Widoczny jest z odległości kilkunastu kilometrów, głównie dzięki charakterystycznym, strzelistym wieżom.

Krótką historię zamku znaleźć można np. na stronie http://zamekcheciny.pl, a zaczyna się ona tak:
Budowę zamku w Chęcinach rozpoczęto na przełomie XIII i XIV wieku, a wśród inicjatorów tego przedsięwzięcia najczęściej wymienia się króla czeskiego Wacława II, biskupa Krakowa Jana Muskatę, Mikołaja Sieciesławowicza herbu Odrowąż czy też Władysława Łokietka (przed koronacją). Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1306 r. i dotyczy nadania przez Łokietka biskupowi Muskacie warowni wraz z jedenastoma okolicznymi wsiami. Zapis ten został cofnięty i zamek wraz z tworzącym się miastem stał się ośrodkiem władzy książęcej, a potem królewskiej. Na początku obejmował tylko obecną część wschodnią - dwie okrągłe wieże z murem w kształcie wieloboku zbliżonego do prostokąta wpasowanego do rzeźby terenu. W latach 1318 - 1325 dobudowano skarbiec (od strony wschodniej) oraz budynek mieszkalny przy murze północnym...

Dalej - na stronie http://zamekcheciny.pl

Panoramy

panoramy - Zamek górny - widok z wieży
panoramy - Ruiny zamku w Chęcinach - zamek górny
panoramy - Ruiny zamku w Chęcinach - zamek dolny
panoramy - Ruiny zamku w Chęcinach - na zamku dolnym