Lokalizator

50° 8' 20" N   19° 24' 6" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Sosnowiec znajduje się w odległości 36km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Wirtualny Chrzanów

Chrzanów jest miastem o średniowiecznym rodowodzie. Z ówczesnych czasów zachował się szachownicowy układ rynku z wybiegającymi zeń ulicami. Drewniana XV i XVI-wieczna zabudowa spłonęła w okresie najazdu szwedzkiego. Nie zachował się także drewniany, piętrowy ratusz z zegarem istniejący jeszcze w XVIII w. Większość zachowanych zabytkowych budynków w śródmieściu pochodzi z końca XIX i początku XX w. W tym okresie powstał pierwszy plan regulacyjny Chrzanowa (1838r), który przewidywał przebudowę miasta oraz zadrzewianie śródmiejskich ulic w celu podniesienia estetyki. Ożywienie ruchu budowlanego przypadające na przełom XIX i XX w i okres międzywojenny, wynikało z rozwoju gospodarczego miasta, ponownego uruchomienia kopalni „Matylda", powstania fabryk lokomotyw czy zakładów ceramicznych.

Prawie 40% obszaru gminy Chrzanów zajmują tereny cenne przyrodniczo. Jednym z wyróżników tutejszej flory jest obecność wielu gatunków storczyków. Rozmaitość siedlisk pociąga za sobą bogactwo fauny. Występują tu m.in. sieweczka obrożna i kureczka nakrapiana – ptaki zapisane w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Miłośnicy obcowania z przyrodą mają więc po co tu zaglądnąć.

Aby ułatwić poznawanie uroków gminy, wytyczono cztery ścieżki przyrodnicze, które prowadzą przez najciekawsze przyrodniczo tereny. Są one przeznaczone zwłaszcza dla uczniów, nauczycieli biologii ale też dla każdego interesującego się przyrodą. Ścieżki pozwalają rozszerzyć wiedzę o roślinach, grzybach i zwierzętach, miejscach ich bytowania a zarazem zapoznać się z zagadnieniami ogólnymi jak problemy ekologiczne, gospodarka leśna itp.

Dla amatorów turystyki rowerowej przygotowano pięć tras rowerowych, przebiegających przez najbardziej malownicze tereny gminy. Każda z pięciu wytyczonych tras rowerowych tworzy pętlę, z jednym wspólnym węzłem w centrum Chrzanowa - na Placu Tysiąclecia. Początek każdej trasy jest równocześnie jej punktem końcowym. Trasy rowerowe są tak poprowadzone, żeby dać maksymalną ich różnorodność. Zróżnicowane są zarówno pod względem długości, jak i stopnia trudności. Na pokonanie każdej trasy wystarczy kilka godzin. Nie oznacza to, że nie można ich podzielić na krótsze odcinki z możliwością skrótów i wcześniejszego zakończenia wycieczki. Na terenie centrum miasta szlaki rowerowe są jednokierunkowe, co wymusza organizacja ruchu w tym rejonie. Poza miastem można przemieszczać się na nich w obydwu kierunkach. W zależności od długości, różnicy wysokości (sumy przewyższeń) oraz trudności technicznej trasy podzielono na trzy grupy: rekreacyjne, popularne i zaawansowane.

Panoramy

panoramy - Macewy na cmentarzu żydowskim
panoramy - Park Miejski w Chrzanowie
panoramy - Rynek w Chrzanowie
panoramy - Kościół pw. św. Mikołaja w Chrzanowie
panoramy - Rynek nocą
panoramy - Szopka bożonarodzeniowa na chrzanowskim Rynku
panoramy - Rynek w Chrzanowie
panoramy - Plac Tysiąclecia
panoramy - Plac Tysiąclecia