Lokalizator

53° 12' 38" N   23° 20' 12" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Suwałki znajduje się w odległości 101km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Monaster Zwiastowania Najświętszej Marii Panny

wirtualne wycieczki - Monaster Zwiastowania Najświętszej Marii Panny Początki monasteru supraskiego sięgają XV w. W 1498 r. wojewoda nowogródzki i marszałek Wielkiego Księstwa Litewskiego, Aleksander Chodkiewicz, wraz z arcybiskupem smoleńskim Józefem Sołtanem założyli klasztor w Gródku nieopodal późniejszego Supraśla. Jednak świeckie życie skupione wokół istniejącego tam zamku przeszkadzało duchowemu skupieniu mnichów, dlatego też w dwa lata później przenieśli się na uroczysko Suchy Hrud, co dało początek Ławrze Supraskiej. Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu to jeden z pięciu prawosławnych monasterów męskich na terenie Polski.

WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ:
- charakterystyczna architektura głównej cerkwi
– jedyna w Polsce cerkiew obronna
- cudotwórcza ikona Supraskiej Matki Bożej
- ruiny katakumb
- muzeum ikon

Uwaga! To tylko jedna wycieczka z pełnego projektu pod nazwą "Wirtualne zwiedzanie Cerkwi Białegostoku i okolic". Mieszczącego się pod adresem http://www.zobacz.cerkiew.pl

Panoramy

panoramy - Monaster Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu
panoramy - Monaster Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu
panoramy - Monaster Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu
panoramy - Monaster Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu
panoramy - Monaster Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu
panoramy - Monaster Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu