Lokalizator

50° 35' 39" N   21° 34' 21" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Tarnów znajduje się w odległości 88km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Pocysterski zespół klasztorny w Koprzywnicy

wirtualne wycieczki - Pocysterski zespół klasztorny w Koprzywnicy Koprzywnica to miejscowość o bardzo starej metryce. Świadczy o tym choćby nazwa, pochodząca od dawnej wersji słowa pokrzywa. Od 1268 r. miasto lokowane na prawie niemieckim przez księcia Leszka Czarnego. Swój rozwój zawdzięczała w głównej mierze klasztorowi cystersów , którzy osiedli tutaj pod koniec XII w. W XVII i XVIII w. Koprzywnica stanowiła ważny ośrodek handlu i rzemiosła. Upadek nastąpił w okresie rozbiorów, a po powstaniu styczniowym Koprzywnica utraciła prawa miejskie, które odzyskała kilka lat temu.

Klasztor cysterów został ufundowany przez Mikołaja Bogorię w 1183 r. Fundacja była niezwykle bogata i objęła dwa późniejsze miasta: Koprzywnicę i Jasło oraz klucze wsi w sandomierskiem i nad Wisłokiem. Pozwoliło to na szybkie tempo budowy - choć Koprzywnica była ostatnia polską filiacją dla cystersów z Morimondu, to budowę kościoła i klasztoru ukończono wcześniej niż w Sulejowie i Wąchocku.

Kościół klasztorny p.w. NMP i św. Floriana wzniesiony jest na planie krzyża łacińskiego, bazylikowy, z kaplicami na ramionach transeptu. Jedna z kaplic została zabudowana obecną zakrystią, drugą, południową, ze względu na zagrożenie architektoniczne rozebrano.

Od zachodu obecna późnobarokowa fasada dobudowana została w XVIII w. wg projektu księdza Józefa Karsznickiego. Część wschodnia kościoła poświęcona została w 1207 r., a całość ukończona w ciągu drugiego dziesięciolecia XIII w.

Kościół wyróżnia się romańskim detalem architektonicznym.

Źródło informacji: http://dziedzictwo.ekai.pl/@@koprzywnica_zespol_pocysterski.

Panoramy

panoramy - Budynek klasztorny i kościół  od północy
panoramy - Kościół od strony kaplicy
panoramy - Kościół pw. Św. Floriana i budynek starego klasztoru cystersów