Lokalizator

52° 25' 47" N   19° 27' 11" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Płock znajduje się w odległości 24km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Zamek Gostynin

wirtualne wycieczki - Zamek Gostynin Zamek Gostyniński - jest jednym z najważniejszych zabytków Gostynina. Powstał w drugiej połowie XIV wieku na skraju nadrzecznego stromego cypla, na zachód od dzisiejszego miasta. Jako fundator wymieniany jest książę Siemowit III.

Pierwotnie zbudowana była wieża, która spełniała funkcję obronną i mieszkalną. Na przełomie XIV i XV wieku budowlę rozebrano i przystąpiono do budowy zamku. Dziedziniec otoczono murem obwodowym oraz wzniesiono kwadratową murowaną wieżę. Pozostała zabudowa dziedzińca składała się z budynków. W połowie XV wieku, wzdłuż całego muru północnego wzniesiono murowany budynek mieszkalny. Jednocześnie w kurtynie wschodniej wybito nową bramę z niewysoką wieżą, rozbudowano przedbramie i most zwodzony.

W 1482 roku Gostynin został wcielony przez Kazimierza Jagiellończyka do Korony, a zamek stał się siedzibą starosty. Kolejna rozbudowa miała miejsce na początku XVI wieku, a jej inicjatorem był starosta gostyniński Krzysztof Szydłowiecki. Zbudowany został nowy budynek wzdłuż południowego muru oraz rozbudowany budynek bramny.

Zamek w Gostyninie był wielokrotnie niszczony, szczególnie w latach 1655-1660 podczas najazdu szwedzkiego, a później w okresie tzw. wojny północnej. Zdewastowany obiekt mimo odbudowy nie odzyskał swojej świetności. Car Aleksander I, w 1822 roku przekazał ruiny zamku, gostynińskiej gminie ewangelickiej z przeznaczeniem na zbór. Projekt architektoniczny opracował znany architekt Hilary Szpilowski, a budowla w stylu neogotyckim została wzniesiona w latach 1822-1825. Zbór służył ewangelikom do 1945 roku.

Po zakończeniu II wojny światowej kościół przejęła parafia rzymskokatolicka, która użytkowała go do 1978 roku. Opuszczone wzgórze zamkowe przejęły Zakłady Sprzętu Oświetleniowego “POLAM”, z zamiarem utworzenia zakładowego domu kultury. Plany te nie zostały zrealizowane i w 1995 roku obiekt nieodpłatnie przejęło miasto. Dzięki staraniom władz Gostynina zamek został odbudowany w 2009 roku.

Panoramy

panoramy - Zamek Gostynin
panoramy - Zamek Gostynin
panoramy - Zamek Gostynin
panoramy - Zamek Gostynin
panoramy - Zamek Gostynin
panoramy - Zamek Gostynin
panoramy - Zamek Gostynin
panoramy - Zamek Gostynin
panoramy - Zamek Gostynin
panoramy - Zamek Gostynin
panoramy - Zamek Gostynin
panoramy - Zamek Gostynin
panoramy - Zamek Gostynin