Lokalizator

52° 16' 38" N   19° 15' 22" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Płock znajduje się w odległości 51km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Kościół p.w. Tomasza Apostoła

wirtualne wycieczki - Kościół p.w. Tomasza Apostoła Kościół p.w. Tomasza Apostoła z 1681 r. Zbudowany z fundacji Stanisława Różyckiego stolnika łęczyckiego. Drewniany kościół trójnawowy, konstrukcji zrębowej. Bazylikowy z niewielkim transeptem o ramionach zamkniętych prostokątnie. Orientowany, zbudowany z drewna modrzewiowego. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią. Kruchty od frontu i z boku nawy. Dach dwukalenicowy, kryty gontem z wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczonym hełmem baniastym z latarnią. Nawy boczne, kryte dachami pulpitowymi. Wewnątrz chór muzyczny, drewniany wsparty na słupach z organami z XVIII w. Nawy boczne oddzielone do głównej arkadami. Ołtarz główny i dwa boczne, bogato zdobione z 2 poł. XVII w. Ambona, pacyfikał i chrzcielnica z XVIII w. Barokowe rzeźby i żyrandole z XVIII w. Dzwonnica drewniana o konstrukcji słupowej z 1 poł. XIX w. Zbudowana na planie kwadratu, kryta gontowym dachem namiotowym.

Żródło kosciolydrewniane.pl

Panoramy

panoramy - Kościół Grochów
panoramy - Kościół Grochów
panoramy - Kościół Grochów
panoramy - Kościół Grochów