Lokalizator

52° 14' 3" N   18° 48' 11" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Toruń znajduje się w odległości 85km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Zamek w Borysławicach Zamkowych

Zamek wzniesiony został w stylu gotyckim, na kępie otoczonej wodami Rgielewki. Jego budowę rozpoczął ok. 1425 roku prymas Wojciech Jastrzębiec, arcybiskup gnieźnieński. Pierwotny zamek składał się z dwóch równolegle usytuowanych, trzykondygnacyjnych budynków mieszkalnych. Na utworzony przez nie wąski, brukowany dziedziniec prowadziła od południowego wschodu brama wjazdowa. W narożniku znajdowała się wieloboczna wieżyczka. Zamek w takiej postaci stanowił charakterystyczny przykład siedziby rycerskiej z pierwszej połowy XV wieku. W drugiej połowie tegoż wieku otoczono go zewnętrznym obwodem niskich murów, tworząc międzymurze o szerokości ok. 7 metrów. Wzniesiono też nowe przedbramie. Na początku XVI wieku na jego murach stanęła trzykondygnacyjna wieża, a przed nią – przedbramie wzmocnione skarpami. Na początku XVII wieku połączono wąskim skrzydłem dwa budynki mieszkalne, zmniejszając tym samym powierzchnię dziedzińca.
Zniszczony w 1656 r. przez wojska szwedzkie, zamek popadł w ruinę już w XVIII wieku. Do dnia dzisiejszego zachowała się cześć wieży bramnej, szczątki murów przedbramia oraz fragmenty murów budynków mieszkalnych.

Źródło wikipedia.pl

Ruiny zamku znajdują się na terenie prywatnym, za zgodą własciceili można podejść do ruin. Na uwagę zasługuje również drewniany kościół z 1759 roku w Borysławicach Kościelnych nie daleko ruin zamku.

Panoramy

panoramy - Ruiny zamku
panoramy - Ruiny zamku
panoramy - Ruiny zamku
panoramy - Ruiny zamku
panoramy - Ruiny zamku