Lokalizator

52° 13' 50" N   19° 21' 46" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Płock znajduje się w odległości 45km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Parafia św. Wawrzyńca w Kutnie

wirtualne wycieczki - Parafia św. Wawrzyńca w Kutnie Parafia św. Wawrzyńca w Kutnie

Parafia Świętego Wawrzyńca w Kutnie – powstała prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV wieku. W dokumencie książąt mazowieckich z 1301 roku na liście świadków figuruje Michał rektor, czyli pleban kościoła w Kutnie, pierwszy znany z imienia Proboszcz. Dokument z 1301 roku stwierdza istnienie drewnianego kościoła w Kutnie. Pierwszy drewniany kościół spłonął w 1476 roku. Wraz z lokacja nowego miasta Mikołaj Kuciński wystawił nowa murowana świątynie.

Kościół w obecnym kształcie został zbudowany przez nadbudowanie na starym kościele nowego, większego (stary kościół został następnie rozebrany. Istnieje prawdopodobieństwo że pozostały po nim podziemia, a ich przebadanie planuje się na lata 2011-2012), przez Księdza infułata Piotra Zbrowskiego.

W czasie II Wojny Światowej Kościół został zdewastowany, okupant urządził w nim magazyn zboża a przedmioty liturgiczne rozkradziono. Byli w nim także przetrzymywani kutnowscy Żydzi.

Po zarekwirowaniu dzwonów przez niemieckie władze okupacyjne, sprawa ich ponownego zakupu była pilna i honorowa dla parafii. W 1948 roku została podpisana umowa pomiędzy firmą "Metalton" a rzymskokatolicką parafią św. Wawrzyńca w Kutnie, którą reprezentował ks. dziekan Bronisław Pągowski, na wykonanie dzwonów (tzw. zespołu melodyjnego ośmiogłosowego).

Społeczeństwo kutnowskie od 1 lutego 1948 roku rozpoczęło zbiórkę złomu metali półszlachetnych na budowę dzwonów. Wierni przynosili do kościoła: mosiężne moździerze z tłuczkami żyrandole mosiężne, łuski karabinowe, gilzy armatnie, miedziane patelnie, miednice i miski, rurki, śruby, klamki mosiężne i inne drobiazgi. Ponadto srebrne łyżki stołowe lichtarze, srebrne rosyjskie monety. Zbierano aluminium, blachę cynkową oraz cynę. Na apel księdza Pągowskiego w akcję zbierania włączył się prawie każdy w mieście i na wioskach, a ksiądz proboszcz starał się o pozyskanie pieniędzy. W tym celu wypożyczał sale Domu Katolickiego na różne imprezy, np.: zabawy taneczne organizowane przez Ligę Kobiet, przedstawienia teatralne, jasełkowe, mecze bokserskie organizowane przez klub sportowy „Kolejarz". Odbyło się nawet w sali wesele cygańskie. Powołano również Komitet Fundacji Dzwonów. Zebrano około 4043 kg metalu (1643 kg miedzi i 2400 kg mosiądzu).

Pierwszy dzwon zwany "Piotrem" o wadze 155 kg przyjechał do Kutna pod koniec lipca 1948 roku. Poświęcony został pamięci budowniczego kościoła ks. infułata Piotra Zbrowskiego, z płaskorzeźbą jego popiersia, i na pamiątkę otwarcia świątyni (4 II 1945 roku) przez ks. Bronisława Pągowskiego, po barbarzyńskiej profanacji przez okupanta. Drugi dzwon zwany "Bronisławem" o wadze 460 kg przybył w grudniu 1948 roku.

Dzwon poświęcony został męczeńskiej stolicy - Warszawie. Przedstawia, na tle ruin kościoła, postać Jezusa uginającego się pod ciężarem krzyża.

Trzeci dzwon zwany "Zygmuntem" o wadze 130 kg przybył do Kutna w połowie stycznia 1949 roku. Poświęcony został młodzieży katolickiej. Na dzwonie umieszczono popiersie Prymasa Polski Arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego.

Czwarty dzwon poświęcono MATCE-POLCE, piastunce wiary i polskości. Dotarł do Kutna 14 czerwca 1949 roku. Płaskorzeźba ukazuje pietę, Matkę Bożą trzymającą na kolanach martwego Syna, jest też napis: „Bohaterskiej Matce Polce za łzy, cierpienia i krew męczeńską twoich synów wylaną w latach 1939-1945"

Piąty dzwon zwany "Augustem" o wadze 65 kg przybył do parafii w sierpniu 1949 roku. Dzwon zawieta z jednej strony herb miasta Kutna, a z drugiej popiersie kard. Augusta Hlonda i poświęcony został pamięci przejazdu arcypasterza przez Kutno i ingresowi do Archidiecezji Warszawskiej 30 maja 1948.

Szósty dzwon zwany "Marią" przybył do Kutna w marcu 1950 roku Na wieńcu dzwonu umieszczono płaskorzeźbę Maryi z Dzieciątkiem Jezus na ręce, a z drugiej strony wizerunek kościoła kutnowskiego.

Siódmy dzwon zwany "Michałem", najcięższy z dotychczasowych o wadze 800 kg dotarł do Kutna już w kwietniu 1950 roku. Poświęcony został męczeńskiej śmierci duchowieństwa. Na środku widnieje popiersie ks. prałata Michała Woźniaka, po drugiej stronie umieszczono monstrancję z hostią.

Ósmy dzwon zwany "Zwycięstwem Pod Kutnem" ważył, najwięcej ze wszystkich, 1850 kg i został poświęcony czci Chrystusa Króla, za zwycięstwo pod Kutnem. Dzwon przybył na stację kolejową w Kutnie 15 kwietnia 1950 roku. Do jego zdjęcia z wagonu i postawienia przed kościołem użyto specjalnego dźwigu. Na przedniej części dzwonu widnieje płaskorzeźba przedstawiająca na tle kościoła kutnowskiego czterech żołnierzy, a z drugiej strony - stojąca postać Matki Boskiej z rozłożonymi rękoma i odziana w długi płaszcz, a także wizerunek orła w koronie.

Uroczystość poświęcenia dzwonów odbyła się 4 listopada 1950 roku. Mszę Świętą w obecności księdza biskupa Zygmunta Choromańskiego odprawił salezjanin, ks. dr J. Struś. Pieśni wykonywał kutnowski chór kościelny pod dyr. A. Sawickiego i chór salezjanów pod dyr. prof. Mańkowskiego. Okolicznościowe kazanie wygłosił biskup Choromański. Po Mszy Świętej, na zewnątrz, przed kościołem biskup, w asyście proboszcza ks. Bronisława Pągowskiego i duchowieństwa, odmówił przepisane modlitwy poświecenia i namaścił świętymi olejami ściany dzwonów, które okadził i pokropił wodą święconą. Stojąc przy dzwonie zwanym „Zygmuntem", poświęconym młodzieży katolickiej, wziął w swe dłonie serce dzwonu i poruszył nim. Dzwon odezw się Pięknym głosem, którego dźwięk powtarzało wielokrotnie echo. Po zakończonej uroczystości dzwony zostały uruchomione. Ich spiżowy, harmonijny dźwięk napełnił całe miasto. Z zawieszeniem dzwonów na wieży kościelnej było nieco kłopotów i trudności obiektywnych.

Ostatecznie zezwolenie i materiały na konstrukcje żelazną pod dzwony z firmy „Metalton" parafia otrzymała w listopadzie 1951 roku. Piękne dzwony kutnowskie zostały umieszczone w wieżach kościelnych w styczniu 1952 roku.
W ciągu następnych dziesięcioleci dwa z ośmiu dzwonów zostały zdemontowane i przekazane do powstałych w tym czasie w Kutnie nowych parafii - jeden do parafii Św. Jana Chrzciciela w Kutnie, drugi do parafii św. Jadwigi Królowej w Kutnie.

Żródło wikipedia

Panoramy

panoramy - Kościół Wawrzyńca
panoramy - Kościół Wawrzyńca
panoramy - Kościół Wawrzyńca
panoramy - Kościół Wawrzyńca
panoramy - Kościół Wawrzyńca
panoramy - Kościół Wawrzyńca
panoramy - Nawa główna
panoramy - Kaplica
panoramy - Nawa główna
panoramy - Nawa boczna
panoramy - Nawa boczna
panoramy - Nawa boczna