Lokalizator

51° 59' 39" N   19° 26' 57" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Lódź znajduje się w odległości 24km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Kościół p.w. Wszystkich Świętych i Świętego Jakuba

Kościół p.w. Wszystkich Świętych i Świętego Jakuba z lat 1717 – 21. Zbudowany z fundacji Jana Pokrzywnickiego kanonika gnieźnieńskiego i łęczyckiego. W 2 poł. XVIII w. dobudowa murowanej zakrystii. Restaurowany w 1874 r. Odnawiany ok. 1920 i 1945 r.

Drewniany kościół trójnawowy, konstrukcji zrębowej. Orientowany. Mniejsze prezbiterium od nawy, trójbocznie zamknięte z boczną murowaną zakrystią. Kruchta z boku nawy. Dach dwukalenicowy, kryty gontem z wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną blaszanym hełmem z latarnią. Wnętrze podzielone dwoma rzędami słupów po cztery sztuki. Stropy płaskie. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach z organami z 1892 r. Barokowy ołtarz główny i cztery ołtarze boczne barokowe z 1720 r. Ambona barokowa z 1670 r. Chrzcielnica drewniana. Kropielnica miedziana z 1850 r. Barokowy krucyfiks i żyrandol z XVIII w. Obraz św. Stanisława Kostki, należy łaskami z 1670 r. ofiarowany przez Zendriona Maszkowskiego. Drewniana dzwonnica, konstrukcji słupowej z 1 poł. XVIII w. Zbudowana na planie kwadratu, kryta dachem namiotowym z gontem.

Żródło kosciolydrewniane

Panoramy

panoramy - Kościół Gieczno
panoramy - Kościół Gieczno
panoramy - Kościół Gieczno