Lokalizator

53° 0' 33" N   18° 36' 38" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Toruń znajduje się w odległości 1km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Zamek krzyżacki w Toruniu

wirtualne wycieczki - Zamek krzyżacki w Toruniu Ruiny zamku krzyżackiego w Toruniu są pozostałościami po pierwszej i jednocześnie najstarszej warowni krzyżackiej na terenie Ziemi Chełmińskiej. Wybudowany w Toruniu zamek był bazą wypadową do podboju Prusów i tworzenia na ich terenie potężnego państwa zakonnego. Komturski zamek, którego budowę rozpoczęto po połowie XIII wieku, składał się z zamku głównego, przedmurza i przedzamczy.

Zamek został zdobyty przez mieszczan Starego Miasta i częściowo zniszczony w 1454 roku, podczas powstania zbrojnego przeciw Zakonowi. Było to przyczyną wybuchu wojny trzynastoletniej. Ze zburzeniem zamku wiąże się legenda o kucharzu Jordanie.

Odkopane spod gruzu, uporządkowane i zabezpieczone (w 1966 roku z okazji 500. rocznicy zawarcia drugiego pokoju toruńskiego i 1000-lecia państwa polskiego), w formie trwałej ruiny, fragmenty zamku pełnią dziś rolę pomnika upamiętniającego zwycięską wojnę z Zakonem i powrót Torunia do Polski (mówi o tym specjalna tablica pamiątkowa przy wejściu na teren zamku od ul. Przedzamcze).

W trakcie prac archeologicznych odsłonięto przyziemie zamku głównego wraz z fragmentami arkadowego krużganku od strony dziedzińca oraz sklepione piwnice. Znaleziono też liczne detale dekoracyjne, jak np. profilowane cegły i kilka rodzajów ceramicznych płytek posadzkowych, a także figuralnych oraz fragmenty dekoracji maswerkowej i florystycznej i części muru z polichromią.

Najlepiej zachowanym fragmentem zamku jest sanitarna wieża Gdanisko z początku XIV wieku, postawiona nad Strugą Toruńską; za nią średniowieczny mur z arkadami, blankami i hurdycją, który był zewnętrznym murem wschodnim zespołu zamkowego, obok zabudowania dawnego zamkowego młyna górnego, a dalej szeroka fosa wschodnia, użytkowana niegdyś jako staw rybny. Poza fosą leżała rozległa Wola Zamkowa - służebna osada zamkowa.

Bardzo dobrze są też zachowane podziemia zamku głównego, w których do niedawna mieściło się Muzeum Historii Zamku. Ruiny zamku (poza Gdaniskiem) stanowią ruiny zamku głównego, zarys domu zakonnego oraz fragmenty obwarowania z bramami. Na terenie przedzamcza znajduje się górny młyn, wymieniony już w 1262 roku (budynek przebudowany w XIX wieku na mieszkania, zachował jedynie fragmenty gotyku). Obok młyna, naprzeciw mostku, ostrołukowa brama gotycka. Od Wisły ruiny są oddzielone murem XIX-wiecznych fortyfikacji pruskich, zbudowanych na miejscu wcześniejszych, z 1613 roku.
Więcej o zamku krzyżackim tutaj.

Zwiedzanie zamku: codziennie w godz. 10-18. Rezerwacja przewodników: PCU Przewodnickie Centrum Usługowe, tel./fax 66 006 13 52, e-mail: muzeum@turystyka.torun.pl.

Panoramy

panoramy - Ruiny Zamku Krzyżackiego - Gdanisko, widok od południa
panoramy - Ruiny Zamku Krzyżackiego
panoramy - Ruiny Zamku Krzyżackiego
panoramy - Ruiny Zamku Krzyżackiego
panoramy - Ruiny Zamku Krzyżackiego