Lokalizator

49° 37' 14" N   20° 44' 9" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Tarnów znajduje się w odległości 49km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Miasteczko Galicyjskie

Karczma z tradycyjnym jadłem i napitkiem, sklep w stylu "szwarc, mydło i powidło", mieszczańskie kamieniczki, zakład golibrody - tak ma wyglądać galicyjskie miasteczko, które powstanie w Nowym Sączu.

„Miasteczko Galicyjskie” będzie zespołem o charakterze turystyczno-usługowym, poszerzonym o nowe sektory muzealne przemysłu wiejskiego (młyn, tartak, folusz) i kolonistów józefińskich (niemieckich), obejmujący zbór ewangelicki i trzy budynki mieszkalne. „Miasteczko” będzie zatem nie tylko miejscem nowego stylu prezentacji zabytków architektury, ale również atrakcyjną ofertą dla zwiedzających dzięki wielorakim funkcjom użytkowym: turystycznej, oświatowej, gastronomicznej (kuchnia regionalna!), hotelowej, handlową.

Sądecki Park Etnograficzny zyska nowe wejście główne prowadzące do całego kompleksu muzealno-ekspozycyjnego. Otworzy ono skansen na stronę północną w dzielnicy Piątkowa oraz połączy go lepiej z układem komunikacyjnym miasta.
Sercem „Miasteczka: będzie plac rynkowy z wychodzącymi z niego uliczkami – wszystko w specyficznej zabudowie przyrynkowej i przyulicznej, w galicyjskim klimacie XIX wieku.

W pierzei zachodniej rynku stanie zrekonstruowany ratusz starosądecki, duży monumentalny budynek z końca XVIII wieku. Planowane jest wykorzystanie ratusza jako bazy konferencyjnej (duża sala i 20 miejsc noclegowych).

Cała inwestycja ma kosztować około 25 mln zl. Źródłem finansowania będą: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i budżet województwa małopolskiego.

Panoramy

panoramy - Miasteczko Galicyjskie
panoramy - Miasteczko Galicyjskie
panoramy - Miasteczko Galicyjskie
panoramy - Miasteczko Galicyjskie
panoramy - Miasteczko Galicyjskie
panoramy - Miasteczko Galicyjskie
panoramy - Miasteczko Galicyjskie
panoramy - Miasteczko Galicyjskie
panoramy - Miasteczko Galicyjskie