Lokalizator

49° 36' 41" N   19° 56' 49" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Kraków znajduje się w odległości 47km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Muzeum Władysława Orkana w Rabce

wirtualne wycieczki - Muzeum Władysława Orkana w Rabce Obecny modrzewiowy kościół w Rabce - Zdroju został wzniesiony w latach 1600–1606. Kościół jest jednym z najcenniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej. Słupowo-ramowa konstrukcja wieży dobudowanej w XVIII wieku nie zawiera gwoździ. Ozdobą wieży jest nadwieszona izbica i barokowy hełm z latarnią, na dachu kościoła znajduje się przepiękna barokowa wieżyczka na sygnaturkę. Cała świątynia kryta jest gontem. Grupa Ukrzyżowanie zdobiąca zewnętrzną ścianę zamykającą prezbiterium pochodzi z 1775, boczne ołtarze są rokokowe, a główny neobarokowy pochodzi wg tradycji z XIX wieku, ozdobiony został obrazem św. Trójcy, św. Franciszka i św. Dominika. Cennym zabytkiem są organy wraz z balkonem dla chóru z 1778. Kościół otacza kamienny XVIII wieczny mur wraz z trzema bramkami i kapliczkami.

W latach 1929–1936 kościół został przekształcony z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Muzeum im. Władysława Orkana, nadanie imienia odbyło się za osobistą zgodą pisarza. Muzeum mieści się w wieży-dzwonnicy zabytkowego kościoła. Placówka została uroczyście otwarta w sierpniu 1936. W pięciu pomieszczeniach zgromadzono uporządkowane tematycznie przedmioty z XIX i XX wieku prezentujące dawny świat górali zamieszkujących Beskidy. Eksponaty poświęcone są sztuce, ubiorowi, rzemiosłu wiejskiemu i gospodarce. Zgromadzono także instrumenty muzyczne, zabawki oraz zdjęcia Władysława Orkana i jego matki jak również dwa pastele malowane ręką pisarza.

Kościół znalazł się na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

Panoramy

panoramy - Prezbiterium
panoramy - Nawa główna
panoramy - Wystawa ornatów
panoramy - Chór
panoramy - Wystawa: Ośrodek Garncarski
panoramy - Korytarz Muzeum
panoramy - Wystawa: Pasterstwo
panoramy - Stary Kościół pw. św. Marii Magdaleny - siedziba Muzeum