Lokalizator

50° 26' 25" N   18° 48' 43" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Zabrze znajduje się w odległości 12km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Zamek w Starych Tarnowicach

Historia zamku rozpoczyna się w II połowie XV wieku, kiedy to Repty wraz z Tarnowicami znalazły się w posiadaniu rodu Wrochemów.

Z inicjatywy Piotra Wrochema w latach 1520-1570 powstał renesansowy zamek, trójskrzydłowy z otwarciem dziedzińca na północ, z wieżą w narożniku południowo-wschodnim. Z czasem zamek i jego otoczenie rozbudowano tworząc zespół zamkowy. Następnie dobra Wrochemów wraz z zamkiem kupuje Baltazar Ohm Januszewski, herbu Groty. Jego spadkobiercami zostają Wacław oraz Anna Felicjana, poprzez małżeństwo której, dobra przechodzą w ręce dziedzica Rept -Kaspra Huntera de Grandon.

W roku 1700 Tarnowice zmieniają kilkakrotnie właścicieli. W roku 1766 posiadaczką zamku i terenów należących do tego majątku jest Elżbieta de Jungret. Dalszymi właścicielami byli :

1780-1784 – Krzysztof Fryderyk Kosiecki
1784-1787 – Karol Erdman Larisch
1787-1791 – Jan Daniel Neugebauer
1791-1820 – Jan Bogumił Bittner
1820-1945 – Karol Łazarz Henckel von Donnersmarck

Pod jego rządami posiadłość rozwijała się w znaczący sposób, dając jednocześnie duże korzyści dla mieszkańców i okolicy. W czasie ich panowania na dziedzińcu został zbudowany murowany spichlerz dworski, stodoły oraz stajnia. W XIX w. zostało dobudowane czwarte parterowe skrzydło zamykające dziedziniec zamku od strony północnej. Od lat sześćdziesiątych , zamek był bazą administracyjno-mieszkalno-produkcyjną Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Dopiero od 31 maja 2000 r. zamek wraz z dziedzińcem zajmującym 3 ha oraz z przylegającymi do zamku 10 ha terenu, stały się własnością Krystyny i Rajnera Smolorza. Nowi właściciele od razu podjęli decyzję o rozpoczęciu prac zabezpieczających fundamenty oraz najbardziej zniszczone części zamku.

Działania te obejmują cały obszar zespołu wraz ze znajdującymi się na nim obiektami oraz zagospodarowaniem terenu.

zamek w internecie: www.komplekszamkowy.pl

Panoramy

panoramy - Wieża zamkowa
panoramy - Portal od strony zachodniej
panoramy - Widok od południowego-zachodu
panoramy - Pergola
panoramy - Ogród
panoramy - Gospoda "u Wrochema" - ogródek letni
panoramy - Gospoda "u Wrochema" - wejście główne