Lokalizator

49° 34' 56" N   19° 54' 26" E
°C
 1:00  1:00

Dane meteorologiczne dostarcza serwis Weather.com. Najbliższy punkt pomiarowy: stacja Rysy znajduje się w odległości 46km od prezentowanego obiektu.

Dodaj do...

Chabówka

W XIX stuleciu, gdy najpierw w Anglii, a później w innych krajach zaczęły powstawać pierwsze linie kolejowe, Polska nie istniała na mapie Europy, podzielona pomiędzy sąsiednie mocarstwa. Jednak mimo to już pod koniec pierwszej polowy ubiegłego wieku zaczęły powstawać we wszystkich zaborach zaczątki sieci kolei żelaznych, tworzone przeważnie dzięki zabiegom polskich przemysłowców i inżynierów.

Panoramy

panoramy - Chabówce
panoramy - Chabówka
panoramy - Chabówka
panoramy - Chabówka
panoramy - Chabówka
panoramy - Chabówka
panoramy - Chabówka
panoramy - Chabówka